2015.gada 15.decembrī ir apstiprināti grozījumi jau 2014.gada februārī pieņemtajiem Ministru Kabineta Noteikumiem Nr. 95 (tehniskās prasības) un Nr.96. (lietošanas noteikumi), nosakot termiņu  2017. gada 1. janvāri, kas reglamentēs jaunu pieeju kases aparātiem un kases sistēmām. Ar šo normatīvo aktu aktuālajām redakcijām varat iepazīties http://likumi.lv/doc.php?id=265486, http://likumi.lv/doc.php?id=265487

Minētie grozījumi izvirza jaunas, stingrākas tehniskās prasības visām nodokļu un citu  maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām iekārtām.

Visi līdz šim brīdim Latvijā reģistrētie un izmantojamie kases aparāti, kases sistēmas būs jānomaina vai jāmodernizē līdz 2017.gada 1.janvārim.

SIA "CHD" jau ir uzsākusi tehniskā risinājuma izstrādi, kas ļaus visiem CHD lietotājiem laicīgi, pieprasītajos termiņos, pāriet uz modernizēto,  pārstrādāto un atbilstošo likumdošanai risinājumu darbam Latvijā.

Pēc attiecīgo normatīvo aktu izvērtēšanas, esam secinājuši,

ka pieprasītās izmaiņas varēsim nodrošināt - kases aparātiem :
CHD 7 ; CHD 2050; CHD 3030; CHD 3050; CHD 5850; CHD 6800

Pēc attiecīgo normatīvo aktu izvērtēšanas, esam secinājuši, ka pieprasītās izmaiņas varēsim nodrošināt CHD POS SISTĒMĀM sekojošā veidā un attiecīgajiem modeļiem:
CHD 8000 (kuram operatīvā atmiņa ir ne mazāka par 512 MB),  CHD 9000, CHD 9200, CHD 8700, CHD 8800

Visām sistēmām operētājsistēma ir Windows XP un jaunāka nomainot fiskālās atmiņas moduli pret jauno, kā arī uzstādot jaunāko
CHD POS programmnodrošinājuma versiju pēc jaunās likumdošanas noteikumiem.