LU Matemātikas un informātikas institūtu pārveido par atvasinātu publisku personu

Ministru kabinets otrdien, 24. novembrī, apstiprināja Latvijas Universitātes (LU) zinātniskā institūta – aģentūras “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” pārveidi par LU pārraudzībā esošu zinātnisku institūtu – atvasinātu publisku personu. Tādējādi institūtam tiek piešķirta juridiska patstāvība, kas palielinās tā zinātniskās darbības attīstības iespējas un atvieglos pārvaldi un finanšu līdzekļu piesaisti.

Institūta kompetencē ir zinātniskās darbības īstenošana, kā arī zinātniskās kvalifikācijas iegūšana un pilnveidošana matemātikas, datorzinātnes, informācijas tehnoloģiju, elektronisko sakaru, kā arī pētījumu un inovatīvu darbību starpnozaru jomā. Ministru kabinets vienlaikus apstiprināja arī institūta jauno nolikumu, kurā noteiktas institūta funkcijas un citi ar tā darbību saistītie jautājumi.

Institūts lietišķās matemātikas jomā izveidots 1959. gadā no LU Skaitļošanas centra. Kopš 2006. gada institūtam bija LU aģentūras statuss.

Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” pārveidi” iespējams iepazīties šeit.

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Latvijas Universitātes zinātniskā institūta – atvasinātas publiskas personas – “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” nolikuma apstiprināšanu” pieejams šeit.

Laura Zaharova
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
prese@izm.gov.lv
67047893, 26689592

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.