Paredzēti bargāki sodi par eiro viltošanu

Otrdien, 6.oktobrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumu likumprojektus „Grozījumi Krimināllikumā” un  “Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību””, kas nepieciešami, lai ieviestu divas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas: vienu – par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu, otru – par kriminālsodiem par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

Direktīvu mērķis ir visas Eiropas Savienības (ES) interesēs vērsties pret un sodīt par jebkādu darbību, kas viltošanas rezultātā var apdraudēt euro autentiskumu. Līdz ar to ar grozījumiem Krimināllikumā tiek ieviesti vienoti noteikumi, lai stiprinātu cīņu pret valūtu viltošanu un uzlabotu šo noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu un nodrošinātu labāku sadarbību cīņā pret viltošanu.

Grozījumi paredz kriminālatbildību arī par iekārtas, programmatūras, datu, aizsardzības (pretviltošanas) elementu vai jebkādu citu līdzekļu, kas pielāgoti Latvijas Republikā apgrozībā esošu vai apgrozībai paredzētu naudaszīmju, monētu, valsts finanšu instrumentu vai ārvalstu valūtas viltošanai, izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu vai izplatīšanu. Tāpat paredzēts noteikt kriminālatbildību par viltotas naudas izgatavošanu neatkarīgi no nolūka.

Savukārt likumprojektā „Grozījumi likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”” ir atrunātas smagu seku pazīmes finanšu tirgos. Grozījumi paredz kriminālsodus par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu un tirgus manipulāciju.

Grozījumi vēl jāapstiprina Saeimai. Ar likumprojektiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.

 

Papildu informācija:

Euro ir vienotā valūta, ko lieto ES dalībvalstīs, kuras ir eirozonas dalībnieces, tādēļ euro ir kļuvis par svarīgu faktoru ES ekonomikā un par tās pilsoņu ikdienas dzīves sastāvdaļu. Tomēr kopš euro ieviešanas 2002. gadā šo valūtu pastāvīgi ir apdraudējušas naudas viltošanā iesaistītas organizētās noziedzības grupas, un euro viltošana ir radījusi finansiālus zaudējumus ES vismaz EUR 500 miljonu apmērā. Arī Latvijas interesēs ir vērsties pret un sodīt par jebkādu darbību, kas viltošanas rezultātā var apdraudēt euro autentiskumu.

Viltotai naudai ir ievērojama negatīva ietekme uz sabiedrību. Tā kaitē pilsoņiem un uzņēmumiem, jo radītie zaudējumi netiek atlīdzināti pat tad, ja viltojumi saņemti labticīgi. Tas var likt patērētājiem šaubīties par skaidras naudas pietiekamu aizsardzību un radīt nedrošību, ka tie var saņemt viltotas banknotes un monētas. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai pilsoņi, uzņēmumi un finanšu iestādes uzticētos banknošu un monētu autentiskumam.

Ksenija Vītola
Tieslietu ministrijas
Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas
preses sekretāre
Tālrunis: 67036861
E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.