Uzņēmēji var iesniegt atbalstāmo investīciju projektus UIN atlaides saņemšanai

Ministru kabineta 3.janvāra sēdē apstiprināti MK noteikumi “Atbalstāmo investīciju projekta pieņemšanas un īstenošanas kārtība”, nosakot kārtību, kādā ir iesniedzams un vērtējams atbalstāmo investīciju projekts. Līdz ar Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanu, uzņēmēji var iesniegt Ekonomikas ministrijā investīciju projektu pieteikumus atbalstāmo investīciju projekta statusa iegūšanai līdz 2019.gada 31.decembrim, saņemot tiesības piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides savas darbības paplašināšanai un modernizācijai.

Ar apstiprinātajiem noteikumiem tiks pilnveidota līdz šim pastāvošā kārtība, piemēram, paredzot iespēju projekta iesniedzējam precizēt un iesniegt jaunu projekta pieteikumu. Tādējādi tiks izslēgts risks, ka potenciāli tautsaimniecībai vērtīgi investīciju projekti tiek noraidīti, jo projekta iesniedzējs nav spējis sākotnēji sagatavot pietiekami kvalitatīvu projekta pieteikumu.

Tāpat noteikumos ietverta kārtība, kādā vērtē izmaiņas projektā, kas rodas to īstenošanas laikā, kā arī paredzēta izvērtēšanas komisijas pārstāvju aizvietošana operatīvākai sēžu organizēšanai un procesa virzīšanai.

Noteikta arī iespēja pagarināt termiņu Valsts ieņēmumu dienesta uzraudzības pasākumu veikšanai, ja nepieciešamas papildu pārbaudes pie projekta iesniedzēja vai tā darījumu partneriem, un skaidri noteikta kārtība, kādā atbalstītam projektam atceļ atbalstāmā projekta statusu, ja tas neatbilst noteiktajām minimālajām prasībām.

Uz uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi var pretendēt uzņēmumi, kuri plāno piecu gadu laikā veikt investīcijas ražošanas iekārtās un ražošanas ēku izbūvē vai rekonstrukcijā apstrādes rūpniecības, datorprogrammēšanas, telekomunikācijas, uzglabāšanas un transporta palīgdarbību nozarēs ne mazāk kā 10 milj. eiro apmērā. Atbalsta programmas ietvaros uzņēmumi, kuru projekti tiek atbalstīti, saņem tiesības pēc projekta īstenošanas piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 25 % apmērā no ieguldītās summas. Lēmumu par tiesībām piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi pieņem Ministru kabinets, balstoties uz ekonomikas ministra izveidotas izvērtēšanas komisijas un Ekonomikas ministrijas sagatavotu investīciju projekta ietekmes uz valsts ekonomiku izvērtējumu.

Uzņēmumu ienākuma nodokļu atlaides lielajiem investīciju projektiem tika ieviestas 2011. gadā ar mērķi veicināt ekonomikas ātrāku atveseļošanu, piesaistot Latvijai lielās investīcijas ražošanas, informācijas un telekomunikāciju, kā arī loģistikas sektoros. Līdz šim brīdim Ministru kabinets ir atbalstījis 26 investīciju projektus par kopējo summu 333 milj. eiro.

Līdz šim Ministru kabinetā ir atbalstīti AS “Dobeles dzirnavnieks”, SIA “Baltic Crystal”, AS “Tērvetes AL”, SIA “AKG Thermotechnik Lettland”, SIA “Metalleks”, SIA “L-Ekspresis”, AS “Olainfarm”, AS “Latvijas Mobilais telefons”, SIA ”Staburadze”, AS “Stora Enso Latvija”, AS “Latvijas Finieris”, SIA “Bite Latvija”, SIA „Kronospan Riga”, SIA „Cross Timber Systems”, SIA „Livonia Print”, SIA „Plantos”, AS „Rīgas piena kombināts”, AS “Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca”, SIA “PNB Print”, SIA “ADUGS”, SIA “Alfa Agro”, SIA “Cotton Club Liepāja”, SIA “Tecnopali North Europe”, AS “Valmieras stikla šķiedra”, AS „ Putnu fabrika Ķekava” projekti. Informācija par atbalstītajiem investīciju projektiem.

Ministru kabineta noteikumi “Atbalstāmo investīciju projekta pieņemšanas un īstenošanas kārtība” .

Infografika

 

Elita Rubesa – Voravko
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: 67013193
E-pasts: prese@em.gov.lv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.