Valdība nolemj virzīt uz Saeimu likumu grozījumus ES direktīvas prasību pārņemšanai

Otrdien, 17.novembrī, valdība nolēma virzīt uz Saeimu grozījumus Dzelzceļa likumā, kas nodrošinās Eiropas Savienības (ES) direktīvas prasību pārņemšanu un attiecīgi Eiropas Komisijas uzsāktās pārkāpuma procedūras pret Latviju izbeigšanu.

Vienlaikus ar minētajiem grozījumiem valdība otrdien izskatījusi un nolēmusi uz Saeimu virzīt arī saistīto grozījumu likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, kas izslēdz dzelzceļa transportu no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas regulējamajām nozarēm, paredzot, ka turpmāk visas regulatīvās funkcijas šajā nozarē veiks Valsts dzelzceļa administrācija.

Tomēr, ņemot vērā pēdējā nedēļā izteikto Ekonomikas ministrijas viedokli par dzelzceļa nozares vienoto regulēšanu, vēl ir paredzamas diskusijas parlamentā.

Satiksmes ministrijas  (SM) izstrādātie Dzelzceļa likuma grozījumi paredz noslēgt daudzgadu līgumu starp SM un infrastruktūras pārvaldītāju (VAS “Latvijas dzelzceļš”) – šāda līguma mērķis būtu samazināt infrastruktūras uzturēšanas un attīstības izmaksas un piekļuves maksas līmeni. Projekts paredz maksas par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai noteikšanas principus un atlaides, kā arī izņēmumus šādas maksas noteikšanas principu piemērošanā.  Maksu par minimālo piekļuves dzelzceļa infrastruktūrai pakalpojumu kompleksu un par piekļuvi infrastruktūrai, kas to savieno ar apkalpes vietām, nosaka atbilstīgi tiešajām izmaksām, kas radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus. Tāpat tiks noteikts regulējums par apkalpes vietās  dzelzceļa pārvadātājiem sniedzamiem pakalpojumiem, maksas par šiem pakalpojumiem noteikšanas principiem un apkalpes vietu operatoru darbības principiem.

Ministru kabinetam (MK) tiek paredzēts uzdevums apstiprināt indikatīvu dzelzceļa infrastruktūras attīstības stratēģiju, infrastruktūras pārvaldītājam (VAS “Latvijas dzelzceļš”) stratēģijai atbilstošu saimnieciskās darbības plānu,  bet publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējam (AS “LatRailNet”) maksas par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai aprēķināšanas un iekasēšanas shēmu (metodiku) . Līdz tam, bet ne ilgāk kā līdz  2017.gada 3.jūlijam, drīkstēs piemērot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pieņemto metodiku maksas aprēķināšanai par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem, šādas maksas piemērošanas un  norēķinu kārtību.

Jaunais regulējums arī paredz paplašināt to personu grupu, kura var iesniegt  pieprasījumus par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai. VSIA Autotransporta direkcija, Valsts dzelzceļa administrācija un Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija tiks nozīmētas kā iestādes, kas atbild par ES dzelzceļa pasažieru tiesību un pienākumu regulas izpildi – līdz šim minētās funkcijas papildus regulatīvajām funkcijām veica SPRK.

Grozījumi precizē esošo regulējumu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemi, kā arī nostiprina MK  tiesības valsts apdraudējuma gadījumā lemt par prioritāras dzelzceļa pārvadājumu organizēšanas un veikšanas noteikšanu tādām kravām, kas identificētas kā militāras kravas valsts aizsardzības vajadzībām.

Valdības atbalstītie likumu grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Pamatojoties uz tajos iekļautajiem deleģējumiem, valdībai būs jāpieņem vairāki noteikumi atsevišķu ES direktīvas prasību pārņemšanai.

Elīna Balgalve
SM sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67028274
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.